Pozvánka na pietny akt pri príležitosti výročia SNP

Milí Bystričania, pozývame vás na pietny akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a slávnosť Dňa ústavy Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční v stredu 1. septembra o 16.00 hod. v Záhorskej Bystrici.

Udalosť sa začne o 16.00 hod., kedy je naplánovaná pietna spomienka pri pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny na námestí sv. Petra a Pavla a pri pamätníku SNP. Program pokračuje vo dvore Ľudového domu. Podujatie organizuje starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistického bojovníkov a Miestny odbor Matice slovenskej Záhorská Bystrica. Podujatie sa bude konať za každého počasia a je určené pre širokú verejnosť.

Program podujatia:

16.00 hod.
Príchod účastníkov na pietnu spomienku
Položenie kytice k pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny –  nám. sv. Petra a Pavla
Položenie kytice k pamätníku SNP

16.30 hod.
Slávnostný program vo dvore Ľudového domu za účasti predstaviteľov Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, členov SZPB, predstaviteľov ostatných organizácií Miestneho odboru Matice slovenskej.

Zbor Matice slovenskej zaspieva štátnu hymnu SR.

Slávnostný príhovor predsedu ZOSZPB – JUDr. Miroslav Rác
Slávnostný príhovor – starosta MČ BA-ZB Ing. Jozef Krúpa
Slávnostný príhovor predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej – JUDr. Štefan Martinkovič

Poďakovanie za účasť hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.

O sprievodný program sa postará súbor Bystričan.