Pokračujte s nami !

Pokračujte s nami !

O pár rokov, keď budú  Vaše deti už dospelé a nájdu si svoju vlastnú cestu životom, budete s úsmevom spomínať na všetky výzvy, ktoré v detstve zvládli, a ktoré ste zvládli spolu s nimi aj Vy.
Teraz zažívame obrovskú výzvu všetci a už sa nevieme dočkať, kedy bude minulosťou.
Všetci vieme, že detské izby sú skvelé  koncertné, tanečné alebo divadelné sály, dokonca filmové štúdiá alebo aj skúšobne pre kapely. Ich využitie pre výtvarné ateliéry a galérie samozrejme nemôžeme opomenúť.
Na našej ZUŠ však chceme pre Vaše deti viac. Veríme, že raz budú stáť v tých ozajstných koncertných či divadelných sálach, filmových štúdiách, architektonických ateliéroch, slávnych galériách.
A preto Vás chceme požiadať, aby ste nám aj naďalej verili, tak ako aj my veríme vo vaše deti a v ich talent.
Pokračujte s nami!

link: https://www.youtube.com/watch?v=GSs_YxzcIu8

Pedagógovia ZUŠ J.Kresánka