Petícia za zachovanie pôvodnej trasy linky 36

Petícia za zachovanie pôvodnej trasy linky 36

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE PÔVODNEJ TRASY LINKY MHD ČÍSLO 36 A ROZŠÍRENIE JEJ ČASOVÉHO INTERVALU A TRASY V RÁMCI ZÁHORSKEJ BYSTRICE

Milí obyvatelia, avizované zmeny bratislavskej MHD, ktoré vstúpia do platnosti 5. augusta, odrezali Záhorskú Bystricu od priameho spojenia s Dúbravkou. Po novom by mali obyvatelia Záhorskej Bystrice 2-krát prestupovať, ak sa chcú dostať do Dúbravky a na najbližšiu zastávku električky, a do blízkej nemocnice a nákupného centra Bory majú k dispozícii iba spoj s hodinovým intervalom. Linku 36, ktorú využívajú predovšetkým žiaci základných a stredných škôl, chce naša mestská časť na čele so starostom Jozefom Krúpom a spolu s miestnymi poslancami zachovať prostredníctvom vyhlásenej petície za zachovanie pôvodnej trasy linky číslo 36 a rozšírenie jej časového intervalu a trasy v rámci Záhorskej Bystrice.

Nižšie si môžete prečítať, kde je možné petíciu podpísať.

ZNENIE PETÍCIE

Organizátor:             Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Zástupca pre styk s org. verejnej moci: Jozef Krúpa

Podpísaní podporovatelia petície, osoby žijúce, študujúce, podnikajúce i cestujúce v hlavnom meste SR Bratislave, vzhľadom na skutočnosť, že

– s účinnosťou od 5. augusta 2023 majú nastať zmeny v bratislavskej MHD, týkajúce sa autobusovej linky č. 36, ktorými dôjde k odrezaniu Záhorskej Bystrice od priameho spojenia s Dúbravkou;

– autobusová linka č. 36 v súčasnosti predstavuje jediný priamy spoj spájajúci Záhorskú Bystricu s električkovými spojmi v Dúbravke, a tým je nenahraditeľným spojom aj s Karlovou Vsou i zvyškom mesta, keďže po električkovej radiále zabezpečuje dostupnosť ďalších lokalít Bratislavy;

– autobusová linka č. 36 v súčasnosti je rýchlym a priamym spojom s Dúbravkou, ktorý využívajú najmä žiaci základných a stredných škôl prispievajúcim osobitne k bezpečnosti a efektivite dopravy školopovinných detí a mládeže;

– autobusová linka č. 36 v súčasnosti zabezpečuje dôležité prepojenie Záhorskej Bystrice i Dúbravky s občianskou vybavenosťou osobitne aj spojením s obchodným centrom a nemocnicou Bory;

– avizované zmeny v bratislavskej MHD neprinášajú žiadnu primeranú alternatívu súčasnej linky č. 36; nie je ňou ani spojenie linkou č. 216 k lokalite Bory, ktorá má hodinový interval a je nedostačujúca, a ani nepriame spojenie linkami č. 216 a č. 30 v smere do Dúbravky, znamenajúce dva prestupy, významné časové zdržanie a potenciálne zníženie bezpečnosti prepravy maloletých i ďalších cestujúcich;

– trasovanie linky č. 36 v smere do Dúbravky je rokmi osvedčený, overený, efektívny a verejnosťou vyžadovaný spôsob dopravného spojenia a zachovanie trasovania linky i jeho rozšírenie v Záhorskej Bystrici spolu s rozšírením jej časového intervalu je vo verejnom záujme, nad ktorým neprevážia žiadne iné hľadiská deklarované pri zmenách v MHD;

žiadame

hlavné mesto SR Bratislavu ako samosprávny celok zabezpečujúci miestnu verejnú dopravu v Bratislave a ako stopercentného akcionára Dopravného podniku Bratislava, akciovej spoločnosti i samotný Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, aby vykonali také opatrenia v prevádzke MHD, ktorými bude zachovaná – resp. čo najskôr prinavrátená – pôvodná trasa linky číslo 36 a zabezpečené rozšírenie jej trasy v rámci Záhorskej Bystrice i rozšírenie jej časového intervalu.

Kde môžete petíciu podpísať?

Petíciu môžete podporiť svojím podpisom rosíme o jej podporu podpisom osobne na vyhradených podpisových miestach alebo prostredníctvom elektronickej petície uverejnenej tu: https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_povodnej_trasy_36

Osobne môžete petíciu podpísať na týchto miestach:

  • v podateľni Miestneho úradu BA-Záhorská Bystrica v otváracích hodinách podateľne;
  • v prevádzke Pystrich na Ul. Čsl. tankistov;
  • v prevádzke La Familia Caffé na Námestí Rodiny;
  • v prevádzke WINE EXPERT na Bratislavskej ulici;
  • v prevádzke Bistric na ulici Pri Vápenickom potoku.

Petícia za zachovanie pôvodnej trasy linky číslo 36 má za cieľ vyzbierať 2000 podpisov do 31.8.2023.

Zmeny v MHD od 5.8.2023

Linka číslo 36 funguje od septembra 2018, keď ju po dlhých mesiacoch rokovaní Dopravný podnik nasadil na testovaciu prevádzku. Vtedy mestská časť Záhorská Bystrica vyčlenila z rozpočtu mestskej časti na podporu jej chodu sumu vo výške 15 000 eur. Po štyroch mesiacoch úvodného fungovania sa v roku 2018 linka osvedčila, obyvatelia mali záujem o jej využívanie, preto sa zaradila medzi stále linky MHD. Obyvatelia Záhorskej Bystrice vnímajú  pretrasovanie linky 36 a zrušenie priameho spojenia s električkou v Dúbravke ako veľký krok späť. „Mestská časť nikdy nesúhlasila so zrušením linky číslo 36 a kompromis, že sa zachová ako obslužná linka mestskej časti, nie je pre potreby obyvateľov relevantný, nakoľko autobusové linky predstavujú jediné spojenie našej odľahlej mestskej časti od zvyšku Bratislavy. O potrebe zachovania pôvodnej trasy svedčia reakcie obyvateľov, ktoré adresujú ako oficiálne podnety miestnemu úradu, ale aj na sociálnych sieťach,“ hovorí starosta Jozef Krúpa.

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica má dnes 7410 obyvateľov (údaj k 30.6.2023) a v súčasnosti ju so zvyškom hlavného mesta spájajú linky 36, 37 a od 1.7.2023 linka číslo 216. V rámci zmien MHD sa trasa linky číslo 36 skráti a bude obsluhovať centrum Záhorskej Bystrice a časť Strmé vŕšky. Pri ceste do Dúbravky majú cestujúci využívať linky 30 a 216.

Linka číslo 37 sa stane nosnou linkou, ktorej interval bude mať garanciu maximálne do 15 minút, a pribudnú jej zastávky Pod násypom, Skerličova, Pridánky a Mokrohájska – ako náhradu za linku číslo 30.