Oznam Výboru LPS

Oznam Výboru LPS

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici informuje svojich členov, že v zmysle Pozvánky – organizačných pokynov zaslaných členom LPS bolo dňom 5.9. 2021 ukončené zasadnutie VZ 2021 formou korešpodenčného zasadnutia, podľa §14 ods. 6 Zákona č.97/2013 Z.z. Zákon o pozemkových spoločenstvách.

Podľa bodu III. a IV. organizačných pokynov bola na tomto zasadnutí korešpodenčnou formou dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa §15 ods. 2 uvedeného zákona.

Podľa bodu IV. pripravovaná druhá a tretia čiastková schôdza VZ 2021, ktorá mala byť 2. oktobra a 9. októbra v Kulturnom dome v Záhorskej Bystrici NEBUDE.

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva