Od 4.12. sa mení interval zvozu kuchynského bioodpadu

Od 4.12. sa mení interval zvozu kuchynského bioodpadu

Spoločnosť OLO informuje obyvateľov Záhorskej Bystrice, že v týždni od 4.12.2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu na 1-krát za 7 dní. V intervale 1x za 7 dní sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 4. marca 2024. Odvozový deň si obyvatelia môžu skontrolovať na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/.

Odvoz kuchynského bioodpadu prebieha celoročne, pričom interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká?
Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu
 ďalšie bezplatne vyzdvihnúť tu:

  • na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22, Bratislava,
  • v podateľni miestneho úradu od 4.12.2023 – každá domácnosť má nárok na 2 ks roliek.