Od 1. marca platí zákaz parkovania na chodníkoch

Od 1. marca platí zákaz parkovania na chodníkoch

Od utorka 1. marca vstupuje do platnosti novela zákona, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch, ak tam nie sú priamo vyznačené parkovacie miesta. V Záhorskej Bystrici sa novela zákona týka niekoľkých zón.

Už nebude stačiť ani to, keď necháte na chodníku 1,5-metrový odstup. Ak nie je na chodníku vyznačené parkovacie miesto, platí na chodníku zákaz parkovania. U nás v Záhorskej Bystrici sa to týka hlavne týchto lokalít:

  • parkovanie pri kostole na ulici Sv. Pia X. a na ulici Čsl. tankistov, kde sa v čase omší vyskytuje zvýšený počet áut;
  • parkovanie pri prevádzke fitnes centra, pri kvetinárstve a pošte na Gbelskej ulici;
  • parkovanie pri Centre voľného času a pohostinstve „U Iváka“.

Tieto chodníky sú v správe magistrátu, ktorý kvôli náročnému logistickému procesu nestihol ešte vyznačiť všetky navrhované parkovacie miesta v Záhorskej Bystrici. Prosíme Bystričanov, aby novelu zákona rešpektovali a vyhli sa tak prípadnej pokute za nesprávne parkovanie.