Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti. Kde ju podať?

Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti. Kde ju podať?

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti máte do konca januára, teda do 31.1.2023. Priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva na miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, ale na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií na Blagoevovej ulici 9 v Bratislave. Správkyne daní sú obyvateľom pridelené na základe ich priezviska, rozdelenie nájdete na webovej stránke www.bratislava.sk.  https://www.bratislava.sk/mesto-bratislava/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti

V prípade potreby môžete využiť všeobecný kontakt 02/59356954 alebo omdp@bratislava.sk.

Daň z nehnuteľností podávajú fyzické a právnické osoby v prípade, že im pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a tiež dediči a vydražitelia. Priznanie dane z nehnuteľností môžete podať osobne priamo u správkyne podľa vášho priezviska alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V prípade, že ste vašu nehnuteľnosť predali so ziskom, daň zo zisku je súčasťou daňového priznania, ktoré je potrebné podať do konca marca 2023 na príslušnom daňovom úrade.