Miestny úrad v termíne od 4.1. – 10.1.2021 bude ZATVORENÝ

Miestny úrad v termíne od 4.1. – 10.1.2021 bude ZATVORENÝ

Vážení obyvatelia,

miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, bude v termíne od 4.1.2021 do 10.1.2021 zatvorený z dôvodu zhoršovania sa pandemickej situácie. O fungovaní úradu po tomto termíne Vás budeme včas informovať.

V prípade podania písomností prosím využite služby Slovenskej pošty, mailu resp. elektronického podania.

V prípade zabezpečenia služby matriky, prosím kontaktujte prednostku m.ú. Mgr. Dagmar Krajčírovú na t.č. 0901 795 498, krajcirova@zahorskabystrica.sk, resp. starostu m.č. Ing. Jozefa Krúpu na t.č. 0905 602 082, starosta@zahorskabystrica.sk.

Ďakujeme za pochopenie.