Manipulácia s defibrilátorom: Ako na to?

Manipulácia s defibrilátorom: Ako na to?

Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica zorganizovala demonštratívnu ukážku práce s defibrilátorom pre širokú verejnosť, aby čo najviac obyvateľov vedelo poskytnúť prvú pomoc. Záhorská Bystrica má zakúpené tri defibrilátory – umiestnené na Námestí Rodiny, v športovej hale a na budove futbalových šatní na futbalovom ihrisku. Ukážku práce s defibrilátorom prezentovala záchranárka a certifikovaná inštruktorka prvej pomoci Bc. Nina Martinčičová, MBA, ktorá školí prvú pomoc aj širokú verejnosť a je zároveň miestnou poslankyňou v Záhorskej Bystrici. Prinášame vám zoznam úkonov, ako poskytnúť prvú pomoc a pracovať s defibrilátorom.

„Záhorská Bystrica zakúpila 3 defibrilátory v celkovej výške 6500 eur. Defibrilátory vnímame ako nástroj dostupnej zdravotnej pomoci pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Záhorskej Bystrice. Zatiaľ žiadny z nich nebol použitý, no v prípade potreby sme pripravení tento počet zvýšiť,“ hovorí starosta mestskej časti Jozef Krúpa. Dva defibrilátory boli zakúpené z rozpočtu mestskej časti, jeden bol podmienkou pri výstavbe multifunkčného ihriska, na ktoré získala mestská časť dotáciu vo výške 250 000 eur z MIRRI („Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“). Mapa polohy defibrilátorov je k dispozícii na webe 155.sk, kde sú zobrazené pozície tých AED, ktorých vlastník alebo držiteľ potvrdil súhlas so zverejnením. Na mape sa nachádzajú aj bystrické defibrilátory, ktoré samospráva umiestnila v závere roka 2023.

 Ako poskytnúť prvú pomoc a manipulovať s defibrilátorom

  • Keď zistíte, že oslovený nereaguje, pristúpte bližšie a prostredníctvom bodu na hrudnej kosti vyskúšajte, či zareaguje na bolesť. Ak človek nereaguje, ruku mu dajte na čelo, dva prsty pod bradu, zakloňte hlavu – aby ste zistili, či človek dýcha.
  • Ak nedýcha, mobilom na hlasitý odposluch vytočte 155 a zároveň nájdite stred jeho hrude a okamžite začnite stláčať hrudník – s dvomi rukami u dospelého človeka. Ak ide o dieťa do jedného roka, stláčajte ho 2 prstami, ak je to dieťa nad 1 rok, stláčajte ho 1 dlaňou.
  • Dospelého stláčate 30-krát a dávate dva vdychy. U detí dávate 5 úvodných vdychov, 15 stlačení a 2 vdychy.
  • Ak zraneného človeka nepoznáte, má poškodenú tvár, na tvári zvratky alebo popáleniny, nemusíte aplikovať 2 vdychy, len stláčajte nepretržite, bez prestávky.
  • Ak ste so zranenými sami, musíte si privolať pomoc – zavolať niekoho na ulici a vyslať ho pre AED, vy neustále robíte masáž srdca. Operátor na linke 155 podľa mapy vie, kde v danej lokalite je k dispozícii najbližší defibrilátor.
  • Operátor vám nadiktuje číselný kód, ktorým otvoríme skrinku s defibrilátorom. Po otvorení skrinky vyberiete defibrilátor, zvody /nálepky/ nalepíte na hrudník zraneného – medzi príslušenstvom je nákres, kde treba umiestniť zvod na telo dospelého/dieťaťa. Zapnete defibrilátor, po zapnutí dostanete aj zvukový návod, čo treba robiť. Defibrilátor začína analýzou rytmu srdca, na základe ktorej buď podá, alebo nepodá výboj a naviguje vás, ako máte pokračovať v resuscitácii, kým nepríde záchranná zdravotná služba alebo vám nedôjdu sily alebo kým sa človek nepreberie.