Košíky na kuchynský bioodpad rozdávame do konca apríla

Pre Bystričanov, ktorí ešte nemajú príslušenstvo potrebné  ku zberu kuchynského bioodpadu, sme predĺžili lehotu na vyzdvihnutie až do konca apríla. Košík, kompostovateľné vrecká, zbernú nádobu a informačný leták si môžete prísť prevziať  počas stránkových hodín na miestnom úrade. V prípade potreby môžete kontaktovať Dominika Neradoviča z príslušného referátu na číslach 02/69 2049 16, 0903 967 811.

Stránkové hodiny miestneho úradu:

Pondelok  8.00-12.00   13.00-17.00
Streda       8.00-12.00   13.00-17.00
Piatok       8.00-13.00

Kedy bude prebiehať zber kuchynského bioodpadu?