Kedy bude prebiehať zber kuchynského bioodpadu?

Milí Bystričania, od 14. marca sa v našej mestskej časti začína zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Zber tohto typu odpadu bude prebiehať 2x do týždňa v mesiacoch marec až november a 1x do týždňa v mesiacoch december až február. Odporúčame obyvateľom, aby kuchynský bioodpad začali zbierať najskôr týdžeň pred prvým zvozom – teda od 7. marca.

Mnohí máte otázku, či vám odpad nebude zapáchať?

Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich vopred zabaliť do novinového (nie letákového!) papiera, aby sa zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných nádob, a to čo najskôr. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme. Po naplnení vrecko zauzlite a umiestnite ho do zbernej nádoby.

Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových a rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prehľadný harmonogram zberu kuchynského bioodpadu podľa jednotlivých ulíc a dní nájdete tu:

Záhorská Bystrica_OLO_KUCHYNSKY ODPAD_letak_skladacka