Informácie k vývozu odpadu počas veľkonočných sviatkov

Informácie k vývozu odpadu počas veľkonočných sviatkov

Veľkonočný pondelok je jeden z dní, keď OLO nevykonáva odvoz odpadu. Ako nás spoločnosť OLO informovala, vzhľadom na to, že nie je možné nahradiť všetky nevykonané odvozy hneď nasledujúci deň, časť
náhradných odvozov za 1.4.2024 prebehne už v sobotu 30.3.2024 a nasledujúce sa budú vykonávať v 14. týždni a to od 2.4.2024 – 6.4.2024.

Zistite odvozový deň na vašej ulici tu: https://www.olo.sk/nahr-odv-vn2024/.