Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii
pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov,
ktorí majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda) a databázu
občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.

Dobrovoľníci

Ak máte viac ako 18 rokov a máte záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť, zaregistrujte sa, prosím.
Prípadné informácie k registrácii vám poskytnú na tel. čísle 02/65956 210, 0901 795 498, alebo na e-mail: krajcirova@zahorskabystrica.sk

V súčasnosti sústreďujeme informácie a vytvárame databázy. Podrobnejšie informácie, systém
organizovania pomoci práce a ochranné pomôcky pre dobrovoľníkov vám poskytneme, keď to bude aktuálne.

Dotazník – dobrovolník