Kategória: Voľby

Nahlasovanie špeciálnej komisii, ak chcete voliť v karanténe
Článok

Nahlasovanie špeciálnej komisii, ak chcete voliť v karanténe

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu z dôvodu ochorenia COVID-19, prípadne žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Takýto volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie mestskej časti/obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky najneskôr v piatok 28. októbra do...