Kategória: Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Článok

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Vážení občania, V zmysle vyhlásenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budú konať už túto sobotu 29.2.2020. Miesto konania volieb pre všetky volebné okrsky je Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici na Gbelskej ulici č.8. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00 h. do 22.00 h. V Bratislave sa počas volieb bude možné...

Článok

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň...