Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

Vážení Bystričania,

aj v tomto roku Vás srdečne  pozývame na už tradičný vianočný koncert „Čaro Vianoc“ .
Primáši Šimon Dudík s hosťom Miroslavom Dudíkom pripravil 16 krásnych predvianočných skladieb, ktoré vám spolu s Cimbalovou hudbou Dudíci a  hosťami s radosťou odohrajú.
Koncert sa uskutoční v utorok 15. decembra o 19:00 h. v Spoločenskom dome.
Vstupenky si môžete zakúpiť od 3.12.2020 na miestnom úrade.
Cena vstupenky:
8,- € pre držiteľov Karty výhod (získa ju obyvateľ s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici)
10,- € pre ostatných
Samozrejme, že dodržíme všetky opatrenia – pri vstupe bude dezinfekcia, rúško je povinné – pre každého diváka, zachováme šachovnicové sedenie.
V prípade, že sa koncert neuskutoční, vstupné vám vrátime.

Koncert podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci individuálnej dotácie.