Ako bude miestny úrad otvorený medzi sviatkami

Ako bude miestny úrad otvorený medzi sviatkami

Milí obyvatelia, Miestny úrad Záhorská Bystrica bude počas vianočných sviatkov v stránkové dni otvorený takto:

 

Piatok 23.12.2022

  • Všetky referáty miestneho úradu ZATVORENÉ
  • Knižnica v Ľudovom dome ZATVORENÉ

Streda 28.12.2022

  • Stavebný úrad ZATVORENÉ
  • Matrika a ohlasovňa pobytu ZATVORENÉ

Piatok 30.12.2022

  • Miestny úrad ZATVORENÉ

V prípade nahlásenia úmrtia, prosím, kontaktuje Z. Záreckú na čísle 0903 474 157 alebo podateľňu miestneho úradu na čísle 02/6595 6110.

V týždni 2.1.2023-5.1.2023:

  • Matrika a ohlasovňa pobytu sú zatvorené do 3.1.2023 vrátane.
  • Referát výstavby, dopravy, územného plánovania a verejného obstarávania je zatvorený 2.1. – 5.1.2022.
  • Služba senior taxi je od 23.12.2022 – 8.1.2023 nedostupná.
  • Zberný dvor je počas sviatkov zatvorený, opätovne bude otvorený v pondelok 9.1.2023.