Západoslovenská distribučná – výzva pre občanov

Západoslovenská distribučná – výzva pre občanov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva občanov vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov
ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce. Ďakujeme

ZSE výzva