Zahájenie plánovanej rekonštrukcie komunikácií v okolí Tesca (ulica Tešedíkova, Rošického a Čsl. tankistov)

Zahájenie plánovanej rekonštrukcie komunikácií v okolí Tesca (ulica Tešedíkova, Rošického a Čsl. tankistov)

Milí obyvatelia,

oznamujeme Vám, že dňa 18.07.2022 (pondelok) budú zahájené práce na komunikáciách v okolí supermarketu Tesco. Rekonštrukcia sa týka ulíc Tešedíkova, Rošického, Čsl. tankistov.
Práce zahŕňajú vybudovanie nových chodníkov, výmenu asfaltu a vytvorenie parkovacích státí. Súčasťou riešenia tejto lokality bude aj nové dopravné značenie a zmena organizácie dopravy.

Predpokladaný termín ukončenia prác je 15.08.2022. Práce budú realizované spoločnosťou Comfing spol. s.r.o.

Počas trvania stavebných prác bude doprava riešená pomocou dočasného dopravného značenia, preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Dočasné dopravné značenie  – ZB Tešedíková-Rošického-Čsl.tankistov