Začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu zóny Krče

Začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu zóny Krče

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje začatie obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

MX2630N@zahorska.sk_20210504_143250