Vytvorte si príjemnú exteriérovú obývačku a získajte na to grant

Vytvorte si príjemnú exteriérovú obývačku a získajte na to grant

Metropolitný inštitút Bratislavy a Nadácia mesta Bratislavy vyhlásili grantovú výzvu pre zlepšenie verejných priestorov.  Výzva Funkčnejšie verejné priestory, z ktorej bude rozdelených 100 000 eur, je otvorená do konca apríla pre fyzické osoby a mimovládne organizácie.

Cieľom výzvy je podporiť udržateľné, inkluzívne a ekologicky zamerané projekty regenerácie a revitalizácie verejných priestranstiev. Mať funkčné priestory vo vnútroblokoch, v miestnych parkoch alebo kvalitný mobiliár v okolí bytoviek, kde v čase pandémie trávia ľudia oveľa viac času, je o to dôležitejšie.

Čo pomôže, aby bol verejný priestor funkčný? 

Čo je funkčný mobiliár pre priestor medzi bytovkami, kde v lete intenzívne svieti slnko? Aké rastliny zadržia viac vlahy aj pre ostatné v predzáhradke?

Cieľom projektu je, aby si ľudia dokázali kvalitne zútulniť svoje okolie, ktoré je počas pandémie akousi exteriérovou obývačkou. Z grantu môžu záujemcovia vytvoriť priestor na sedenie tam, kde dnes chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku. Projekt môžu záujemci nasmerovať na doplnenie či úpravy povrchov pri svojich domoch a bytovkách, kde napríklad vhodným spádovaním povrchu dokážu usmerniť zrážkovú vodu na vhodné miesto a vyrobiť si pred domom dažďovú záhradu.

Súčasťou výzvy sú odborné konzultácie a koncepčné materiály MIB. Záujemci o grant môžu využiť konzultácie priamo so zamestnancami a zamestnankyňami MIB-u pri tvorbe svojich projektov. Rovnako koordináciu pri vybavovaní potrebnej administratívy a povolení s mestskými časťami, pokiaľ sa projekt bude realizovať mimo mestského pozemku.

Projekty budú podporené sumami 2 000 eur, 5 000 eur alebo 10 000 eur, pričom pri najvyššej čiastke 10 000 eur budú projekty posudzované prísnejšími kritériami a povinne konzultované s MIB-om.

Znenie grantovej výzvy nájdete na webe vyhlasovateľa výzvy Nadácie mesta Bratislavy, ďalšie užitočné a praktické informácie na stránkach partnera výzvy Metropolitného inštitútu Bratislavy.


zdroj foto: MIB