Výsledok elektronického sčítania obyvateľstva

Výsledok elektronického sčítania obyvateľstva

V Záhorskej Bystrici sa do elektronického sčítania zapojilo 89,71 % obyvateľov, čo predstavuje 6072 Bystričanov. Ďakujeme všetkým. Asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, potrvá 6 týždňov a termín vyhlási Štatistický úrad SR na základe epidemiologickej situácie na Slovensku. Bližšie informácie poskytneme po tom, čo budú dostupné.