Výsledky referenda v Záhorskej Bystrici

Výsledky referenda v Záhorskej Bystrici

Milí Bystričania, v referende 21. januára 2023 obyvatelia Záhorskej Bystrice hlasovali takto:

Z počtu voličov zapísaných v zoznamoch 5255 prišlo hlasovať 1012. Počet platných hlasovacích lístkov bol 1001.

Účasť na referende bola 19,25 %.

V referendovej otázke hlasovalo za možnosť ÁNO 98,60 % voličov, za možnosť NIE 1,39 % voličov.

Referendum prebehlo bez incidentov.