Vrecový zber triedeného odpadu od roku 2021

Vrecový zber triedeného odpadu od roku 2021

Začiatkom roka 2021 by sa mala Záhorská Bystrica zapojiť do vrecového zberu triedeného odpadu.  Zber odpadov cez kontajnerové stojiská bude nahradený vrecovým zberom, s výnimkou zeleného kontajnera na sklo. Na príprave a realizácii prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu, ktorá bola spustená v auguste sa podieľa hlavné mesto Bratislava, OLO a.s. a organizácia zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s. V prvej etape bolo spustených 7 mestských častí: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory. Cieľom nového spôsobu zberu papiera a plastu je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie. Množstvo odpadu každoročne pribúda, priemerný Bratislavčan vyprodukuje až 487 kg komunálneho odpadu za rok. Na zberných hniezdach sa odpad hromadí, vytriedené suroviny sú znečistené. Hlavné mesto sa preto rozhodlo zmeniť spôsob zberu a odvozu vytriedeného papiera a plastov z rodinných domov. Obyvatelia už nebudú musieť nosiť vytriedený odpad na vzdialenejšie miesta, čím sa zvýši ich komfort a zároveň sa zníži znečistenie verejného priestoru v okolí zberných hniezd. Zo skúseností v iných mestách sa očakáva aj zvýšená miera kvality vytriedeného odpadu. Cieľom prvej etapy bola dôkladná analýza podnetov a výsledkov nového systému zberu a ich zapracovanie tak, aby sa zvyšovala jeho kvalita a potrebné zmeny boli pretavené do ďalších etáp systému zberu triedeného odpadu.  Vrecový zber má svoje miesto v moderných systémoch triedenia odpadov. Musíme si ale uvedomiť, že typ zberu závisí od ďalších podmienok a napr. v komplexnej bytovej výstavbe, alebo aj v kombinovanej – bytovej s polyfunkčnými  objektami nemusí byť ideálny. Preto je takmer výhradne využívaný pri zbere z rodinných domov.

Všetky info ako aj výhody vrecového triedenia odpadu si môžete prečítať tu:
https://www.naturpack.sk/o-nas/blog/je-vrecovy-system-lepsi-ako-kontajnerovy/