Vrecká na kuchynský bioodpad sa dajú vyzdvihnúť na podateľni

Vrecká na kuchynský bioodpad sa dajú vyzdvihnúť na podateľni

Milí obyvatelia, kto si ešte nestihol vyzdvihnúť 2 rolky kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad, môže tak urobiť v podateľni miestneho úradu.

Podateľňa miestneho úradu je otvorená každý deň:

Pondelok: 8.00-12.00, 13.00-16.30
Utorok: 8.00-12.00, 13.00-14.30
Streda: 8.00-12.00, 13.00-16.30
Štvrtok: 8.00-12.00, 13.00-15.00
Piatok: 8.00-13.00

Ide o jednorazovú bezplatnú dodatočnú distribúciu kompostovateľných vreciek, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky.

Ak ste si ako obyvatelia rodinných či bytových domov ešte nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžete tak urobiť nasledovne: Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok, v čase od 7.00 do 16.00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.