Voľná pracovná pozícia v školskej jedálni

Voľná pracovná pozícia v školskej jedálni

ZŠ s MŠ Hargašova 5 v Bratislave informuje o voľnej pracovnej pozícii s možným nástupom dohodou. V prípade záujmu kontaktujte priamo vedenie školy.

Pracovná pozícia: vedúci/a školskej jedálne
Požiadavky na vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Výhodou je: • úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania,
• úplné stredné všeobecné vzdelanie, doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár, cukrár,
• pracovná prax v spoločnom stravovaní, príp. v potravinárstve

Osobnostné predpoklady a ďalšie zručnosti:
• ideálne prax v oblasti školského stravovania
• tvorba jedálnych lístkov, normovanie
• zdravotná a odborná spôsobilosť
• zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania
• samostatnosť, zodpovednosť a bezúhonnosť

Dátum nástupu: dohodou