Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorská Bystrica a v časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves
vyvesené 24.10.2019

verejná vyhláška