V októbri vozíme seniorov úplne zadarmo

V októbri vozíme seniorov úplne zadarmo

Október sa už roky považuje za mesiac úcty k starším. Senior taxi preto jazdí po celý október zadarmo.

Obľúbená služba seniorom funguje už viac ako 10 rokov a tradíciu októbrového bezplatného jazdenia pre seniorov budeme podporovať aj v ďalších rokoch. Služba senior taxi je dostupná každý pracovný deň, odvoz si môžete objednať na čísle 0949 82 82 93.

O seniorov sa staráme nepretržite. V čase pandémie miestny úrad zabezpečil pre seniorov vitamínové baličky, venoval im rúška i vitamíny a na začiatku pandémie pracovníci miestneho úradu zabezpečovali pre miestnych obyvateľov nevyhnutné nákupy.