V boji proti komárom rozdávame insekticídny prípravok do vody

V boji proti komárom rozdávame insekticídny prípravok do vody

V týchto dňoch nám Magistrát hlavného mesta SR doručil šumivé tabletky Dimilin TB2, ktoré môžu obyvatelia Záhorskej Bystrice použiť do sudov v záhradách, ktoré sú často veľkými liahniskami komárov. Insekticídny prípravok vo forme šumivých tabliet je určený do vody na ničenie lariev komárov a múch v miestach ich liahnutia. V prípade záujmu si môžete tabletky vyzdvihnúť počas stránkových hodín na Miestnom úrade.

Premnoženie komárov spôsobilo nedávne zaplavenie inundačných území pri Devínskej Novej Vsi, kde nie je dovolené používať postreky, pretože ide o územie s 5. stupňom ochrany. Viaceré druhy komárov žijú v lesoch, kde sa ale postreky realizovať nedajú. Postrek komárov vzhľadom na blízkosť lesa by nepriniesol želaný účinok, preto miesto celoplošného postreku ponúkame obyvateľom Záhorskej Bystrice šumivé tabletky do vody, ktoré zničia komáre a muchy v stojatých vodách nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch.

Kedy môžete insekticid použiť?

Insekticid vo forme šumivých tabliet možno aplikovať do stojatých vôd, akými sú priekopy, kanály, rybníky, kaluže, záhradné jazierka či nádrže s vodou, prípadne aj drenáže, septiky.

Jedna tableta je vhodná do 8 m3 vody. Pre predstavu bežný záhradný sud má objem približne 1 m3.

Účinok prípravku Dimilin TB 2 sa prejaví do 2-4 dní.

Lovci komárov boli nedávno v Záhorskej Bystrici 

Zásahy proti komárom priebežne vykonáva Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Podnety na množstvo komárov sme dostali z viacerých lokalít Záhorskej Bystrice, prevažne v blízkosti lesa. Lovci komárov prišli na základe nášho podnetu do Záhorskej Bystrice obratom.

Lovci komárov Matej Jurášek a hlavný biológ Nasir Jalili vykonali monitoring problematických a možných liahnisk na viacerých miestach Záhorskej Bystrice. Skontrolovali vzorky vody v retenčnom jazierku oproti Bille, vo Vápenickom potoku, v Mariánskom potoku a pri Grmolínskom potoku. Menšie liahnisko sa v čase ich kontroly nachádzalo v Bystrickom potoku blízko družstva, kde pracovníci magistrátu následne vykonali zásah.

Viaceré druhy komárov žijú v lesoch, kde sa ale postreky realizovať nedajú. Komáre sa k nám dostávajú z týchto území. V prípade, že by postrek mestská časť realizovala, zasiahol by len verejné priestranstvá, nie súkromné pozemky a vykonával by sa chemickými prostriedkami. Aplikovaním postreku sa zničia len tie komáre, ktoré postrek zasiahne, čiže na druhý deň by postrek nemal požadovaný efekt.

Insekticídny prípravok do vody Dimilin TB2 si môžu obyvatelia Záhorskej Bystrice vyzdvihnúť na Miestnom úrade, Námestie Rodiny 1 počas stránkových hodín v pondelok, v stredu a v piatok.