Tunel Karpaty Bratislava Rača – Záhorská Bystrica – možnosť pripomienkovať proces EIA do 13.02.2020

Tunel Karpaty Bratislava Rača – Záhorská Bystrica – možnosť pripomienkovať proces EIA do 13.02.2020

NDS predložila Ministerstvu životného prostredia EIA na diaľničný tunel D4 Karpaty Bratislava Rača – Záhorská Bystrica.

Ide o najdlhší tunel na Slovensku v dĺžke takmer 11 km, s predpokladaným časom výstavby 2023-2030. Pre minimalizovanie negatívnych vplyvov na
životné prostredie sa preferuje variant V3a, kde tunel bude predĺžený a zahĺbený za Mariankou o cca 800m a a riešenie križovatky s cestou I/2 bude mimoúrovňové.

Verejnosť môže podávať pripomienky na Ministerstvo životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 35/1, 812 35 Bratislava do 30 dní od vyvesenia na úradnej tabuli t.j. do 13.2.2020.

Všeobecne-zrozumiteľné-záverečné-zhrnutie

Predmetné dokumenty sa nachádzajú na
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-raca-zahorska-bystrica-

https://drive.google.com/open?id=1PIVjFatgnxDFxuLnmJZr8ub0_d7rmDGK