Termíny bezplatnej právnej poradne na druhý polrok 2024

Termíny bezplatnej právnej poradne na druhý polrok 2024

Milí Bystričania, stále je tu možnosť využiť bezplatnú právnu poradňu, ktorá je určená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Záhorskej Bystrici. Konzultáciu s advokátom môžu využiť všetci, ktorí majú otázku týkajúcu sa oblasti občianskeho práva alebo pracovného práva. Predmetom konzultácie s advokátom nie je vypracovanie alebo pripomienkovanie právnych podaní. Právne poradenstvo zabezpečuje JUDr. Ján Gerči a je bezplatné.

Na právne poradenstvo je potrebné prihlásiť sa vopred na advokat@gerci.eu, viktoria@gerci.eu alebo na telefónnom čísle 0905 123 324.
K dispozícii je 30-minútová bezplatná právna konzultácia, môžete si vybrať z časov o 9.00 hod., 9.30 hod., 10.00 hod., 10.30 hod., 11.00 hod., 11.30 hod.

Termíny právnej poradne na druhý polrok 2024:

  • 18.7.2024
  • 22.8.2024
  • 19.9.2024
  • 24.10.2024
  • 21.11.2024
  • 19.12.2024

Bezplatné právne poradenstvo sa koná v sobášnej miestnosti Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz.