Štatistický úrad realizuje zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad realizuje zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Milí obyvatelia, Štatistický úrad SR bude realizovať Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu pre rok 2023 v Záhorskej Bystrici. Znamená to, že niektoré domácnosti v Záhorskej Bystrici navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré Štatistickému úradu v rámci tohto zisťovania poskytnete, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.