Štatistický úrad realizuje zisťovanie o cestovnom ruchu

Štatistický úrad realizuje zisťovanie o cestovnom ruchu

Milí obyvatelia Záhorskej Bystrice, naša mestská časť bola vybraná spomedzi ďalších 690 obcí do štatistického zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Európsku štatistiku o cestovnom ruchu realizuje Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich opytovateľov, ktorí vybrané domácnosti v rámci Záhorskej Bystrice navštívia. Opytovateľ je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Prosím, venujte tejto správe pozornosť. Je možné, že aj vašu domácnosť navštívi opytovateľ Štatistického úradu SR. V záujme vašej bezpečnosti prosím požiadajte o predloženie osobitného poverenia. Zisťovanie sa týka domáceho a výjazdového cestovného ruchu, nie iných otázok. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na webovej adrese www.statistics.sk. Ďakujeme.

List_CR_2021