Pripomíname: Služby právnej poradne rozširujeme pre všetkých Bystričanov

Pripomíname: Služby právnej poradne rozširujeme pre všetkých Bystričanov

Milí obyvatelia, bezplatnú právnu poradňu od októbra rozširujeme pre všetkých Bystričanov s trvalým alebo prechodným pobytom v Záhorskej Bystrici. Okrem seniorov tak môžu navštíviť konzultácie s advokátom všetci, ktorí sa chcú poradiť v otázkach občianskeho alebo pracovného práva. Najbližší termín právnej poradne je vo štvrtok 19. októbra.

Bezplatná právna poradňa sa koná vždy štvrtky v sobášnej miestnosti Spoločenského domu: 19.10., 16.11., 14.12.

Bezplatné právne poradenstvo zabezpečuje JUDr. Ján Gerči a nie je potrebné sa naň prihlasovať vopred. Poradenstvo v trvaní 30 minút sa prioritne orientuje na oblasti občianskeho alebo pracovného práva a jeho predmetom nie je vypracovanie a pripomienkovanie právnych podaní. Na bezplatné právne poradenstvo si stačí priniesť občiansky preukaz.