Sčítali ste svoje deti a rodičov?

Sčítali ste svoje deti a rodičov?

Asistované sčítanie obyvateľov prebieha do tejto nedele 13. júna, preto prosíme všetkých Bystričanov, aby sa ubezpečili, že sčítali aj svoje deti a rodičov.

Asistované sčítanie môžu využiť všetci tí, ktorí sa nemohli sčítať samosčítaním. Záhorská Bystrica má pre svojich obyvateľov k dispozícii 4 mobilných sčítacích asistentov a jedného stacionárneho sčítacieho asistenta.

Za neplnoletých obyvateľov vypĺňa sčítací formulár ich zákonný zástupca. Sčítanie ale neznamená, že ste do sčítacieho formulára napísali počet detí vo vašej domácnosti. Je potrebné vyplniť údaje dieťaťa v sčítacom formulári za každé dieťa zvlášť. Platí to pre všetky deti narodené do 31.12.2020. Ak ste túto skutočnosť opomenuli, prosím, zapojte sa do asistovaného sčítania.

Skontrolujte tiež, či ste sčítali rodičov, prípadne príbuzných, ktorí nemajú prístup k internetu. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia. Sčítanie platí pre všetkých Bystričanov, ktorí tu majú nahlásený trvalý pobyt, aj keď sa aktuálne v Bystrici nezdržiavajú.

Ako sa sčítať?

Obyvatelia môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania aj cez služby Call centra na tel. č. 02 20924919, alebo na mobilnom čísle kontaktnej osoby Miestneho úradu: 0901 795 498 počas stránkových hodín v pondelok a v stredu v čase 8-17 hod (mimo obednej prestávky 12-13 hod).

Prečo je sčítanie dôležité?

Sčítanie je občianska povinnosť pre všetkých, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Na základe počtu sčítaných obyvateľov bude Bratislava dostávať od štátu podielové dane, preto je dôležité, aby sa sčítalo čo najviac miestnych obyvateľov. Do elektronického sčítania, ktoré sa skončilo 31. marca 2021, sa zapojilo 6072 Bystričanov, čo predstavuje 89,71 % obyvateľov našej mestskej časti. Vďaka asistovanému sčítaniu máme možnosť toto číslo zvýšiť.

.