Strategické dokumenty

 

 

Návrh Koncepcie rozvoja ISVS – KRIS

krisdb_a

krisdb_a6

krisdb_b

krisdb_c

Vážení občania,

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica spracovala a schválila komunitný plán sociálnych služieb a vyzýva na spoluprácu iných poskytovateľov sociálnych služieb a tiež prijímateľov týchto služieb – samotných obyvateľov Záhorskej Bystrice.

Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti poskytovateľov služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na naplnenie potrieb komunity.

Hľadanie optimálneho spôsobu ako pomôcť ľuďom odkázaným na sociálnu službu je vecou každého z nás a riešenie problému starostlivosti o našich odkázaných spoluobčanov je veľmi naliehavé.

Komunitný plán sociálnych služieb