Vyhlasovanie dňa 8.4.2019

Oznamy:

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcim oznamom:

Pozvánky:

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica Vás pozýva na nasledovné akcie do Ľudového domu na Námestí sv. Floriána:

V piatok 12. apríla a v sobotu 13. apríla organizuje Občianske Združenie Hlas nádeje Veľkonočné tvorivé dielne: v piatok od 14 tej do 18 tej hodiny a v sobotu od 9 tej do 13 tej hodiny. Materiál bude zabezpečený.

V sobotu 13. apríla sa uskutoční aj kurz pletenia korbáčov u dvoch „strýcú“. Každý kto príde na kurz si odnesie vlastnoručne upletený korbáč s jednou ozdobnou mašľou. Cena kurzu je 3 €. Môžete si zakúpiť aj bahniatka.

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici týmto pozýva všetkých milovníkov prírody na brigádu, pozostávajúcu z výsadby stromčekov, ktorá sa uskutoční dňa 13.4. Zraz brigádnikov bude ako vždy o 9tej hodine na konci Prídavkovej ulici pod lesom. Ďakujeme za účasť.

Výbor miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža v Záhorskej Bystrici, srdečne pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu , ktorá sa uskutoční v nedeľu 14.4. o 15:30 v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici na Námestí Rodiny 1. 

Inzercia:

Opakovanie oznamov

Ďakujeme za pozornosť