R.I.P. Anton Beleš

R.I.P. Anton Beleš

Dňa 6.6.2021 zomrel bývalý starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Anton Beleš.

Funkciu starostu vykonával v rokoch 1990 – 1999.

Zakladal novodobú samosprávu obce, bol pri modernizácii infraštruktúry a pri prvej aktualizácii územného plánu obce.

Rozhovor s pánom Belešom si môžete prečítať v Našej Bystrici z roku 2019.

 

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.