Pumptrack láka Bystričanov všetkých vekových kategórií

Pumptrack láka Bystričanov všetkých vekových kategórií

Mnohé deti a mládež zo Záhorskej Bystrice a blízkeho okolia spolu s rodičmi už objavili čaro nášho nového pumptracku v pripravovanom športovo-oddychovom areáli Krče. Starosta Jozef Krúpa nedávno tiež vyskúšal dráhu pumptracku, ktorá sa pýši 8 zákrutami a dĺžkou 140,4 metrov. Náš bystrický pumptrack oslovil aj organizátorov Majstrovstiev Slovenska v pumptracku, ktorí by radi zaradili Záhorskú Bystricu do harmonogramu pripravovaných podujatí, čo nás nesmierne teší.

Pumptrack na Krčoch je otvorený a môžete ho používať v zmysle prevádzkového poriadku. Odporúčame všetkým jazdcom, aby si pred prvou jazdou dôsledne prečítali náš prevádzkový poriadok, v ktorom je nakreslený správny smer jazdy. Čiary, ktoré na pumptracku ešte chýbajú, budú dokreslené na jar, keď bude suché počasie nad 10 °C, pretože značenie nie je možné aplikovať na vlhký asfalt.

Prosíme všetkých návštevníkov, aby pri jazdách na pumptracku dávali pozor aj na okolité trávnaté plochy. Snažíme sa, aby bola oddychová zóna zatrávnená a tráva sa chytila.

Pumptrack je súčasťou I. etapy výstavby športovo-oddychového areálu Krče, ktorá bude dokončená ana jar osadením workoutového ihriska, exteriérového šachu, oddychových lavičiek a doplnením výsadby zelene, aby sa priestor stal príjemným miestom na stretávanie všetkých bystrických generácií.