Projektová štúdia novej školy v Elektrovode počíta s bazénom

Projektová štúdia novej školy v Elektrovode počíta s bazénom

Architektonické štúdio Pantograph pripravilo návrh novej základnej a materskej školy na Holom vrchu v areáli bývalého SOU energetického (Elektrovodu). Štúdia počíta s 18 kmeňovými triedami základnej školy, 8 triedami materskej školy, oddychovými plochami a exteriérovými športoviskami, nadstavbou budovy bývalej školy, ale aj s modernou prístavbou, na prízemí ktorej by sa mal nachádzať bazén určený na školské plavecké výcviky a tiež pre verejnosť.

Návrh dispozície školy počíta s dvomi kmeňovými triedami v každom ročníku, ktoré sú navrhované na jednotlivých poschodiach, pričom na prízemí školy by sa mali nachádzať triedy pre najmenších školákov – žiakov 1. a 2. ročníka. Na vyšších poschodiach by mali byť k dispozícii okrem kmeňových tried aj špecializované učebne a laboratóriá, kabinety pre učiteľov a zasadacie miestnosti pre pedagogický personál. Návrh počíta aj s miestnosťou pre výučbu varenia, priestrannou jedálňou pre školákov s možnosťou sedenia v exteriéri a s moderným zázemím školskej kuchyne.

Zrekonštruovať by sa mala pôvodná veľká telocvičňa a k nej by mala pribudnúť aj ďalšia malá telocvičňa v novej prístavbe. „Návrh prístavby obsahuje okrem malej telocvične, herne a malého štúdia aj bazén s veľkosťou 25 metrov a v šírke 4 dráh, ktorý by mohol slúžiť na plavecký výcvik žiakov a mimo vyučovania aj pre verejnosť, nakoľko je navrhnutý ako prevádzkovo nezávislý objekt od zvyšku školy. Rekonštrukcia objektov počíta s ekologickými prístupmi, zelenými strechami, s hladkými povrchmi a akustickými stropmi, s priestranným skladom bicyklov a vytvorením exteriérových športových plôch pre školákov,“ priblížil starosta Jozef Krúpa.

Súčasťou návrhu je množstvo zelených plôch, dostatok svetla, ale aj tieniace prvky, svetlíky a orientácia presklených priečok na severnú či západnú stranu, moderná vzduchotechnika a ekologické riešenia. Základná a materská škola počíta s kapacitou 600 detí. Odhadovaná investícia je v súčasnosti vyčíslená na 7-10 miliónov EUR. „Do konca roka budeme mať k dispozícii projektovú dokumentáciu, s ktorou môžeme žiadať o pridelenie nenávratných finančných dotácií z eurofondov. Bez spracovanej projektovej dokumentácie by nebolo možné zapojiť sa do eurofondových výziev,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Záhorská Bystrica. Zrekonštruovaná škola a škôlka by mohli byť k dispozícii pre bystrické deti v priebehu 4 rokov.

Vizualizácia: Pantograph