Príslušenstvo ku kuchynskému bioodpadu si môžete vyzdvihnúť na úrade

Od 14. marca začal v našej mestskej časti zber kuchynského bioodpadu. Ak vás distribučný tím OLO nezastihol doma alebo ste príslušenstvo ku zberu tohto odpadu nedostali, môžete si to vyzdvihnúť počas stránkových hodín na miestnom úrade.

Príslušenstvo tvorí 10 l košík, 150 ks kompostovateľných vreciek, v prípade rodinných domov sa rozdáva aj 20 l zberná nádoba (bytové domy majú 120 l/240 l zberné nádoby umiestnené v kontajnerovom stojisku), informačný leták s harmonogramom vývozu bioodpadu. V sezóne od marca do decembra sa kuchynský odpad vyváža 2x týždenne, v mesiacoch január a február raz týždenne.

Čo patrí do kuchynského bioodpadu?

Kedy sa zbiera kuchynský bioodpad na vašej ulici? Zistite TU.

Stránkové hodiny Miestneho úradu na Námestí Rodiny 1:

Pondelok     8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Streda         8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piatok          8.00 – 13.00