Pridaj sa k mestskej polícii a pomôž budovať bezpečnejšiu Bratislavu

Mestskí policajti otvárajú po niekoľko mesačnej pauze ďalší kurz odbornej prípravy. Do svojich radov príjmu približne dvadsať ľudí, ktorí chcú nevšednú prácu a majú záujem pomáhať komunite, v ktorej žijú. Ide o štvrtý kurz v novom školiacom stredisku v Dúbravke, ktoré otvorila Mestská polícia Bratislava takto pred rokom.

Záujemcovia o prácu v mestskej polícii môžu počas júna zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi. Začiatkom júla ich mestská polícia vyhodnotí a na osobné pohovory pozve tých najvhodnejších kandidátov. Čaká na nich test zo slovenčiny, psychodiagnostické vyšetrenie a aj fyzická previerka. Úspešní kandidáti a kandidátky nastúpia v septembri do kurzu a po jeho úspešnom absolvovaní nájdu svoje miesto ešte pred koncom roka na jednom z okresných veliteľstiev alebo na Útvare zásahovej jednotky a kynológie.

Základné predpoklady a kurz odbornej spôsobilosti

Základnými predpokladmi pre prácu v mestskej polícii je dosiahnutie veku minimálne 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, duševná a fyzická spôsobilosť, úplné stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a znalosť úradného jazyka slovom aj písmom.

Na to, aby sa študenti zaradení do vzdelávania dostali k záverečnej skúške, je potrebné aby absolvovali teoretickú a praktickú výuku, a to v rozsahu 420 vyučovacích hodín. Už počas tohto obdobia dostávajú študenti plat vo výške 720 eur.

Noví mestskí policajti sa na teoretických hodinách naučia lepšie orientovať v kľúčových právnych otázkach a dokážu si správne vyložiť konkrétne situácie, s ktorými sa stretnú v uliciach hlavného mesta. Základom vzdelávania sú všeobecne záväzné právne predpisy, ako napríklad zákon o obecnej polícii, priestupkový a trestný zákon, správny poriadok a mnohé ďalšie.

Potrebné je pracovať aj na fyzickej kondícii. Frekventantov neminie výcvik, počas ktorého na naučia používať donucovacie prostriedky a zasahovať proti páchateľom trestných činov a priestupkov. Súčasťou praktickej časti kurzu je aj strelecká a policajno-odborná príprava. Študentov budú vzdelávať aj zdravotníci, ktorí ich naučia základy poskytovania prvej pomoci. Absolventi z predchádzajúcich kurzov mali možnosť vyskúšať si napríklad aj zákroky v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy či taktiku pri zásahoch v budovách.

Náborový príspevok aj MHD zadarmo

Mestská polícia Bratislava ponúka uchádzačom okrem stabilnej práce s ohodnotením od 900 eur plus príplatky aj viacero benefitov. Noví policajti získavajú náborový príspevok vo výške 2 000 eur vyplácaný priebežne. Okrem toho 100-eurový príspevok na bývanie, voľný cestovný lístok na mestskú hromadnú dopravu, voľné vstupenky do vybraných športových zariadení, príplatky za zmennosť, nočnú prácu a prácu počas víkendov a sviatkov, príplatok za riadenie služobného auta, príspevok na stravovanie, predĺženú dovolenku o sedem pracovných dní, možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach polície a ďalšie.

Záujemcovia o prácu v mestskej polícii môžu nájsť bližšie informácie na webovej stránke https://www.budpolicajt.sk/.