Pozvánka na predvianočné posedenie

Pozvánka na predvianočné posedenie

Starosta Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa pozýva osamelých občanov Záhorská Bystrice na predvianočné posedenie dňa 19. decembra 2019 o 15.00 hod. do veľkej sály Spoločenského domu. Občania, ktorí sa chcete na spoločnom posedení zúčastniť, prineste na miestny úrad v Záhorskej Bystrici vyplnenú prihlášku do 10. decembra 2019
Podmienkou je, že na adrese trvalého pobytu žijete sami a nie sú tam prihlásení žiadni vaši príbuzní.

Prihláška