Porucha na vodovodnej sieti na ulici Strmý vŕšok

Porucha na vodovodnej sieti na ulici Strmý vŕšok

15.10.2021, 11:00 hod: Práve sme prijali oznam o poruche vodovodnej siete na ulici Strmý vŕšok. Porucha by mala byť odstránená v piatok približne do 16.00 hod., kedy bude obnovená dodávka vody. 

Opravu poruchy zabezpečuje spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou, ktorá je pristavená na mieste. Za znížený komfort sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Informácie získate aj cez dispečing/hlásenie porúch na čísle 0800 121 333 nonstop – bezplatná linka.

Pracovníci dispečingu riešia nasledujúce situácie:

  • Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
  • Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu. (Pozor! Kanalizačné vpuste (mrežované štvorcové vpuste) hláste správcovi komunikácie).
  • Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere.
  • Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
  • Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve BVS.