Ponuka práce na podateľni miestneho úradu s nástupom od novembra

Ponuka práce na podateľni miestneho úradu s nástupom od novembra

Milí obyvatelia, obsadzujeme voľné pracovné miesto na podateľni miestneho úradu, s termínom nástupu od 1. novembra 2023.

Požiadavky na uchádzača:

  1. vykonávať evidenciu spisovej agendy a zabezpečovať služby podateľne miestneho úradu a stavebného úradu;
  2. overovať podpisy;
  3. vyhlasovať relácie a oznamy v miestnom rozhlase;
  4. vykonávať archívnu činnosť, registratúrne stredisko pre miestny úrad v zmysle platného registratúrneho poriadku schváleného Archívom hl. mesta SR Bratislavy.

Platové podmienky:

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pozícia je vhodná najmä pre uchádzačov s praxou na podateľni a v archíve, tieto skúsenosti sú vítané. Na pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Žiadosť a životopis, prosím, zasielajte na prednosta@zahorskabystrica.sk. Ďakujeme!