Počas Jarnej akcie v sobotu 22. apríla budeme rozdávať jahody

Počas Jarnej akcie v sobotu 22. apríla budeme rozdávať jahody

Milí Bystričania, aj tento rok pripravujeme pravidelnú Jarnú akciu, počas ktorej budeme obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici na jedno súpisné číslo rozdávať sadenice. Tento rok rozdávame celoročne rodiace jahody, ktoré si môžete vyzdvihnúť v sobotu 22. apríla v čase medzi 9.00 – 13.00 hod. na piatich stanovištiach.

Obyvatelia Ollarekovej ulice, ktorá nám zo zoznamu omylom vypadla, si budú môcť sadenice jahôd vyzdvihnúť na stanovišti pri Tesco Expres na Tešedíkovej ulici.