Plánované činnosti Lesnej správy Bratislava

Plánované činnosti Lesnej správy Bratislava

Z dôvodu lepšej informovanosti o plánovanej činnosti Lesnej správy Bratislava je zriadená podstránka, kde budú zverejňované lokality, v ktorých sa budú vykonávať plánované zásahy v členení podľa katastrálnych území, lokalít a porastov tak, aby boli samosprávy na území Lesnej správy Bratislava dostatočne informované. Všetky činnosti sú a budú vykonávané v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy ako aj v súlade s platnými právnymi normami v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody. Stránka je verejne dostupná pre všetkých záujemcov o informácie a bude priebežne aktualizovaná.

Link :https://www.lesy.sk/lesy/kontakty/oz/mapy/smolenice/podstranky/lesny-celok-bratislava.html