Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s povolením užívania stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s povolením užívania stavby

Skener_Sekretariat_20220617_090042