Oznámenie o rozkopávke miestnej komunikácie

Oznámenie o rozkopávke miestnej komunikácie

Dovoľujeme si Vás informovať o rozkopávke miestnej komunikácie Podkerepušky – Siedma ulica, z dôvodu poruchy vedenia na vodovodnej sieti. Opravu vykonáva Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. v termíne od 08.08.2019 do 15.08.2019 s konečnou úpravou do 20.08.2019.