Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre obec

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre obec

27.11.2019 v čase od 8.30 -14.00 hod bude prerušená dodávka vody v Z.Bystrici na ul. Čs.Tankistov – spodná časť za účelom výrezu potrubia pre novú vodovodnú prípojku.

Oznámenia o odstávke budú roznesené do schránok dnes 12.11.2019.

Oznámenie o prerušení dodávky vody pre obyvateľov