Oznámenie o budovaní optickej siete

Oznámenie o budovaní optickej siete

Vážení obyvatelia, oznamujeme vám, že Slovak Telekom, a. s. v týchto dňoch začína realizovať modernizáciu svojich telekomunikačných sietí (optika v rámci fázy označenej ako Donská). V tejto súvislosti  vás v najbližších dňoch navštívi manažér pre legislatívu zo spoločnosti NEVITEL, ktorý zisťuje váš súhlas alebo nesúhlas s umiestnením optickej prípojky – optickej účastníckej krabice na Vašej nehnuteľnosti. Zároveň je majiteľom dotknutých nehnuteľností distribuované tlačivo „Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej telekomunikačnej siete“.

Druhá fáza optického pripojenia sa v Záhorskej Bystrici týka obyvateľov nasledujúcich ulíc:

Donská
Tatranská
Hargašova
časť Gbelskej
Pri Vápenickom potoku
Nevská

Slovak Telekom realizuje budovanie optickej prístupovej siete na vlastné náklady, čo znamená, že za zriadenie optickej prípojky vlastník nehnuteľnosti neplatí nič a taktiež ho to nezaväzuje k uzatvoreniu zmluvy o odoberaní služby poskytovaných po optickej infraštruktúre.

Zástupca spoločnosti NEVITEL, pán Imrich Zsoldos, je zodpovedný za vykonanie legislatívnej prípravy projektu a zisťuje váš súhlas alebo nesúhlas s umiestnením optickej prípojky – optickej účastníckej krabice na vašej nehnuteľnosti. Odovzdá vám alebo vám nechá v schránke tlačivo Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej telekomunikačnej siete, prostredníctvom ktorého vyjadrite súhlas alebo nesúhlas.

Riadne vyplnené a podpísané tlačivo môžete odoslať najneskôr do 20. septembra 2021 na mailovú adresu imrich.zsoldos@nevitel.sk, zaslať poštou na adresu NEVITEL, a.s., Hlavná 65, 929 01 Dunajská Streda alebo odovzdať zástupcovi spoločnosti NEVITEL, prípadne na miestnom úrade. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať pána Zsoldosa na čísle 0910 310 083 alebo e-mailom na adrese imrich.zsoldos@nevitel.sk.